Ole Brumm Barnehage Aurskog AS

Logg inn for å se alt innhold
 • 13/02/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Ole Brumm Barnehage Aurskog AS er en privat barnehage som ligger ved Aurskog stasjon. Vi har fire avdelinger Bjørnehiet, Bjørnehjørnet, Bikuben, og Mortenåsen.

  Mortenåsen er en ren uteavdelingen som holder til i et vikinglanghus 5 km fra Ole Brumm Barnehage. Avdelingen disponerer egen minibuss.

  Barnehagen er åpen hverdager fra kl 07.00. - kl 17.00.

  Vi holder stengt juleferien, påske, juli, helligdager, og har fem planleggingsdager i løpet av året.

  Vi er gode på naturopplevelser og turer i bygda, samt at vi trekker inn inspirasjon fra Montessori - pedagogikken inn i hverdagen vår. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. 

   

  BETALINGSSATSER FRA 1. JANUAR 2019

   

  OPPHOLDSBETALING

  5 dager 2900 kr   

  4 dager 2320 kr  

  3 dager 1740 kr  

  2 - 3 dager 1450 kr

  2 dager 1160 kr 

  1 dag 580 kr

   

  KOST

  Bikuben, Bjørnehjørnet, Bjørnehiet

   

  5 dager 300 kr

  4 dager 250 kr

  2-3 dager 200 kr

  1-2 dager 150 kr

   

  Mortenåsen

  5 dager 400 kr

  4 dager 320 kr

  2-3 dager 240 kr

  1-2 dager 160 kr


  Barnehageopptak for private og kommunale Barnehager i Aurskog – Høland kommune.

  Frist for søknad til hovedopptaket er 1. mars 2019

   

  Slik søker du barnehageplass

  Elektronisk søknadskjema finnes og informasjon om barnehageopptaket finner dere på Aurskog – Høland kommunes hjemmeside. www.aurskog-holand.kommune.no

  Spørsmål kan rettes til Ole Brumm Barnehage, kontoret eller til Barnehageadministrasjonen, rådhuset.


  Alle søknader om bytte av barnehage eller endret oppholdstid skal skje elektronisk på samme måte som søknad om plass – og med samme frist.

  Har du søkt om barnehageplass i 2018, og fortsatt står på venteliste vil søknaden din bli slettet før hovedopptaket. For å være med i hovedopptaket må du søke om barnehageplass på nytt innen søknadsfristen 1. mars.

   

  Rett til plass barnehageplass

  Forutsatt at det er søkt innen fristen for hovedopptak, 1. mars har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august i den kommunen der det er bosatt. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett på å få plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

   

  Fortrinnsrett til plass

  1.      Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

  2.      Det samme gjelder for barn som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester.

  Fortrinnsrett må dokumenteres og godkjennes av opptaksmyndighet før retten inntrer. I tillegg har Ole Brumm Barnehage i sine vedtekter også andre bestemmelser om fortrinnsrett.

  3.      Ansattes barn gis prioritet i vår barnehage.

  4.      Søsken gis prioritet i vår barnehage.

  5.      Barn med rett til barnehageplass, jfr. Lov om barnehager § 12a.

  6.      Ved opptak for øvrig, prioriteres det eldste barnet først.

   

  Ole Brumm kan tilby barnehageplass til barn fra andre kommuner forutsatt at alle som har oss på 1,2,3 prioritet i Aurskog - Høland Kommune har fått tildelt plass og det er ledig kapasitet i barnehagen. Barn som allerede har plass i vår barnehage har prioritet til uteavdelingen, Mortenåsen.

   

   

  Svar på søknad om plass

   

  Svar på søknad om barnehageplass sendes ut elektronisk innen utgangen av mars.