Ole Brumm Barnehage Aurskog AS

Logg inn for å se alt innhold
 • 28/01/2021


  Ole Brumm Barnehage Aurskog AS er en privat barnehage og ligger like ved Aurskog bussstasjon.  Vi har fire avdelinger Bjørnehiet, Bikuben, Hundremeterskogen og Mortenåsen. Vi er gode på naturopplevelser og turer i bygda, samt at vi trekker inn inspirasjon fra Montessori - pedagogikken inn i hverdagen vår. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. 

   

  Mortenåsen er en egen uteavdeling som holder til i et vikinglanghus 5 km øst fra Ole Brumm Barnehage. Avdelingen disponerer egen minibuss.

  Hundremeterskogen ligger i gangavstand til barnehagen og holder til i skogen i en grillhytte.  

  Bjørnehiet og Bikuben holder til på tunet.  

   

  Barnehagen er åpen hverdager fra 07.00. - 17.00. 

  Ferie og Planleggingsdager Barnehageåret 2020/21.  

  Barnehagen er stengt i juleferien, påske, juli, helligdager, og har fem planleggingsdager i løpet av året.

  Planleggingsdager:

  3. august

  30. oktober

  18. desember

  4. januar

  14. mai


  Ferie:

  Juleferie: 21. desember - 3. januar

  Påskeferie: 29. mars - 5. april

  Juli

   

  BETALINGSSATSER FRA 1. JANUAR 2021

  OPPHOLDSBETALING

  5 dager 3133 kr   

  4 dager 2506 kr  

  3 dager 1880 kr  

  2 dager 1253kr

  1 dag 627 kr 

   

  MATPENGER

  Bikuben, Bjørnehjørnet, Bjørnehiet

   

  5 dager 300 kr

  4 dager 250 kr

  3 dager 200 kr

  1-2 dager 150 kr

   

  Mortenåsen

  Mortenåsen har grøt til frokost og varmlunsj hver dag. 

  5 dager 400 kr

  4 dager 320 kr

  3 dager 240 kr

  1-2 dager 160 kr


  Barnehageopptak for private og kommunale Barnehager i Aurskog – Høland kommune.

  Frist for søknad til hovedopptaket er 1. mars 2021

  Slik søker du barnehageplass

  Elektronisk søknadskjema finnes og informasjon om barnehageopptaket finner dere på Aurskog – Høland kommunes hjemmeside. www.aurskog-holand.kommune.no

  Spørsmål kan rettes til Ole Brumm Barnehage, kontoret eller til Barnehageadministrasjonen, rådhuset.

  Alle søknader om bytte av barnehage eller endret oppholdstid skal skje elektronisk på samme måte som søknad om plass – og med samme frist.

  Har du søkt om barnehageplass i 2020, og fortsatt står på venteliste vil søknaden din bli slettet før hovedopptaket. For å være med i hovedopptaket må du søke om barnehageplass på nytt innen søknadsfristen 1. mars.

   

  Rett til plass barnehageplass

  Forutsatt at det er søkt innen fristen for hovedopptak, 1. mars har barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august. 

   

  Fortrinnsrett til plass

  1.      Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

  2.      Det samme gjelder for barn som det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester.

  Fortrinnsrett må dokumenteres og godkjennes av opptaksmyndighet før retten inntrer. I tillegg har Ole Brumm Barnehage i sine vedtekter også andre bestemmelser om fortrinnsrett.

  3.      Ansattes barn gis prioritet i vår barnehage.

  4.      Søsken gis prioritet i vår barnehage.

  5.      Barn med rett til barnehageplass, jfr. Lov om barnehager. 

  6.      Ved opptak for øvrig, prioriteres det eldste barnet først.

   

  Ole Brumm kan tilby barnehageplass til barn fra andre kommuner forutsatt at alle som har oss på 1,2,3 prioritet i Aurskog - Høland Kommune har fått tildelt plass og det er ledig kapasitet i barnehagen. Barn som allerede har plass i vår barnehage har prioritet til uteavdelingen, Mortenåsen.

  Svar på søknad om plass

  Svar på søknad om barnehageplass sendes ut elektronisk innen utgangen av mars.

   

  MAKSPRIS FOR  FORELDREBETALING

  FORELDRE SKAL IKKE BETALE MER ENN MAKSIMALPRIS FOR EN BARNEHAGEPLASS

  Stortinget har vedtatt at maksprisen for foreldrebetaling er 3.230 kroner i måneden - gjeldende fra 1. januar 2021.

  Den maksimale prisen foreldrene skal betale for en barnehageplass fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. 


  Søskenmoderasjon

  Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

  Det skal gis søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.


  Reduksjon i foreldrebetalingen

  Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal foreldrene ha redusert pris.

  Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin til barnehagen. 

  Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret og skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.


  Gratis kjernetid

  Alle 3-, 4- og 5-åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntekstgrensen settes til 557.333 samlet for husholdningen gjeldende fra 1. august 2019.  

  Fra og med 1. august 2020 vil ordningen gjelde for alle husholdninger med en samlet inntekt under 566.100 kroner i året. 


  Kommunens ansvar

  Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid. Hvordan dette løses er forskjellig, men Utdanningsdirektoratet anbefaling er at kommunen gir informasjon til de private barnehagene om hva foreldrene med rett på reduksjon skal betale.

  Barnehagen kan da i sin fakturering ta hensyn til en innvilget søknad om reduksjon og/eller gratis kjernetid. Kommunene må da refundere de private barnehagene for inntektstapet.


  For å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid samt nærmere informasjon, se vedlegg

  • Redusert foreldrebetaling. For husholdning med inntekt under 592 167 kr brutto per år
  • Gratis kjernetid. For husholdning med inntekt under 566 100 kr brutto per år.
  • Søknad må leveres hvert år
  • Gjelder fra 1 . august og ut barnehageåret ( innen 1. juni)